Vilken typ av molekyl innebär fosfat socker och base?

Molekyler med en fosfatgrupp, en socker och en bas är troligen en nukleotid. Detta är byggstenar av nukleinsyra makromolekyler.