Vilken typ av nederbörd kan innehålla sura föroreningar?

Någon typ av nederbörd kan innehålla sura föroreningar. All nederbörd är vatten, där syran kan upplösa. Men är fenomenet oftast avses surt regn.