Vilken typ av tjänster erbjuder Netflix?

Netflix är ett företag som tillhandahåller ett antal tjänster. Till en början specialiserat detta företag på leverans av filmer via mail. Företaget har nu utvidgats till att erbjuda strömmande filmer och TV-program, bland andra tjänster.