Vilken utbildning behöver du vara en barnläkare?

Vilken utbildning behöver du vara en barnläkare?

För att bli en barnläkare måste du:
4 års högskoleexamen
4 års medicinsk skola examen
3-4 år av ett ackrediterat residensprogrammet

För totalt 11-12 års utbildning efter gymnasiet.