Vilken utbildning krävs för att vara en idrottsmedicin läkare?

Kunskaper i ortopedisk kirurgi är en bra idé, men även metabola sjukdomar.