Vilken utbildning och utbildning krävs att bli en neurolog?

Vilken utbildning och utbildning krävs att bli en neurolog?

Formell utbildning och utbildningskrav för läkare är bland de mest krävande av alla ockupation-4 år av grundutbildningen skola, 4 år av läkarutbildningen och 3 till 8 år av praktik och hemvist, beroende på specialitet väljs. Premedical studenter måste slutföra grundutbildningsprogram arbete i fysik, biologi, matematik, engelska och oorganisk och organisk kemi. Eleverna tar också kurser inom humaniora och samhällsvetenskap. Vissa elever volontär på lokala sjukhus och kliniker för att få praktisk erfarenhet av vårdpersonal. Pedagogiska minimikravet för inträde i läkarutbildningen är 3 år på college; de flesta sökande, men har minst en kandidatexamen, och många har avancerade grader.
Acceptans till läkarutbildningen är mycket konkurrenskraftiga. Sökandena måste avskrifter, noter från Medical College entré Test, och rekommendationsbrev. Skolor också överväga en sökandes karaktär, personlighet, ledaregenskaper och deltagande i fritidsaktiviteter. De flesta skolor kräver en intervju med antagningen utskottets ledamöter. Eleverna tillbringar större delen av de första 2 åren av läkarutbildningen i laboratorier och klassrum, ta kurser såsom anatomi, biokemi, fysiologi, farmakologi, psykologi, mikrobiologi, patologi, medicinsk etik, och lagar som styr medicin. De lär sig också att ta medicinska historia, undersöka patienter och diagnostisera sjukdomar. Under sina senaste 2 åren arbetar studenterna med patienter under överinseende av erfarna läkare på sjukhus och kliniker, lärande akut, kronisk, förebyggande och rehabiliterande vård. Genom rotationer i inre medicin, familj praxis, obstetrik och gynekologi, pediatrik, psykiatri och kirurgi får de erfarenhet av diagnos och behandling av sjukdom. Efter vårdlinje ange nästan alla MD en medicinsk hemvist-forskarutbildning i en specialitet som sker i form av betald utbildning på arbetsplatsen, oftast på sjukhus.

Enligt ordboken är en neurolog en läkare som specialiserat sig på diagnos och behandling av sjukdomar i nervsystemet. Department of Labor säger också, "kirurger specialiserade på behandling av skada, sjukdom och deformitet genom operationer. Med hjälp av olika instrument och med patienter under narkos, en kirurg korrigerar fysiska missbildningar, reparationer ben och vävnad efter skador eller utför förebyggande operationer på patienter med försvagande sjukdomar eller störningar. Även om ett stort antal utför allmän kirurgi, välja många kirurger att specialisera sig inom ett visst område. En av de vanligaste specialiteterna är ortopedisk kirurgi: behandling av rörelseapparaten. Andra exempel neurologiska kirurgi (behandling av hjärnan och nervsystemet), kardiovaskulär kirurgi, ÖNH (behandling av öron, näsa och hals) och plast och rekonstruktiv kirurgi. Som andra läkare, kirurger även undersöka patienter, utföra och tolka diagnostiska tester och avråda patienter på förebyggande hälso-och sjukvård."