Vilket är det primära fokus för studien i makroekonomi?

Vilket är det primära fokus för studien i makroekonomi?

det ekonomiska systemet som helhet