Vilket år kom Ansel Adams dör?

Vilket år kom Ansel Adams dör?

Han avled 1984. Se länk för mer information.