Vilket år skapades den första atombomben?

Vilket år skapades den första atombomben?

Forskning i USA och Storbritannien började så tidigt som 1939. Verkligt arbete började när den amerikanska armén fick i uppdrag att organisera Manhattanprojektet, start i 1942. Det första testet av en bomb, kod heter Trinity, var 16 juli 1945.