Vilket år var den första Thanksgiving?

Vilket år var den första Thanksgiving?

Traditionellt, den första Thanksgiving var i 1621 anses ha observerats av pilgrimer. Även om flera presidenter inklusive Washington förklarade en enstaka iakttagelse, gjordes det inte en nationell helgdag tills FDR föreslås det i 1939. Denna lag har ratificerats av kongressen 1941.

Den allra första Thanksgiving skedde dock faktiskt före ankomsten av pilgrimer. Denna festival var helt religiös karaktär, och innebär inte någon fest. 4 December 1619 anlände en grupp nybyggare från England på Berkeley Plantation på James River, numera känd som Charles City, Virginia. Denna grupp dedikerade denna dag anländer som en dag av tacksägelse till Gud

Fortfarande, den moderna Thanksgiving semestern spår sitt ursprung från en 1621 firande på Plymouth Plantation, där Plymouth bosättare höll en skörd fest efter en framgångsrik växtsäsong. Detta var fortsatt under senare år, först som en improviserad religiös efterlevnad, och senare som en civil tradition.