Vilket av dessa bästa förklarar små insekter förmåga att gå på ytan av vatten?

Ytspänningen gör några små insekter att gå på vatten. Ytspänningen är den kraft som håller vatten molekyler tillsammans, som det brukar vara starkast på ytan. Har möjlighet att använda ytspänning för att gå på vatten, måste en insekt ha täta ben hårstrån som ger vattenmotstånd.