Vilket avsnitt är filosofiska ryggraden i declarationmand innehåller ett antal logiska argument tha flöde en från en annan?

Vilket avsnitt är filosofiska ryggraden i declarationmand innehåller ett antal logiska argument tha flöde en från en annan?

Ingressen är filosofiska ryggraden i självständighetsförklaringen och innehåller en rad logiska argument som rinner från varandra.