Vilket hav gränsar det afrikanska landet av Gabon?

Vilket hav gränsar det afrikanska landet av Gabon?

Atlanten