Vilket inte var en negativ konsekvens av barnarbete?

Vilket inte var en negativ konsekvens av barnarbete?

Barn skadas och de har ingen barndom

De tjänat mer pengar än sina föräldrar.