Vilket lager i en jord profil innehåller de flesta organiska fråga A horisonten eller O horisonten?

Det är O horisonten. A horisonten är mineral horisonten och omfattar en stor mängd organiskt material men O horisonten innehåller mest förekommande mängden organiskt material. O horisonten overlies A horisonten.