Vilket land är 45 grader Nord och 90 grader väst?

USA