Vilket land är den republiken Kosovo ligger?

Kosova är landet på egen hand, oberoende.
Officiellt kallas, Republiken av Kosova.
Kosovo var en del av Albanien (över 95% av befolkningen är albaner), men Serbien invaderat denna del av Albanien 1913, och sedan fogas 1920. Albanerna accepterat aldrig serbiska myndigheterna och kontinuerligt kämpade för sin frihet. Förra kriget mellan kosovoalbanerna och serbiska ockupanterna som varade från 1997 till 1999, och i vilka kriget var inblandad och ledare för världens demokrati USA, och andra demokratiska länder, resulterade på befrielsen av Kosovo 1999 och Kosovas självständighetsförklaring.