Vilket land har de flesta inhemska missbruk?

Vilket land har de flesta inhemska missbruk?

Indien och ön länder