Vilket land har det största antalet val?

Vilket land har det största antalet val?

Förenta staterna har det största antalet och mångfalden av valen.