Vilket land kommer souvlaki ifrån?

Vilket land kommer souvlaki ifrån?

Grekland.
Souvlaki kommer från Grekland och dess tidigaste omnämnande finns i verk av Homer.
Gärna äta = D