Vilket land producerar mest salt?

De fem bästa producenterna (i miljoner ton) Kina (60,0), USA (45,0), Tyskland (16,5), Indien (15,8) och Kanada (14,0).