Vilket land vann det amerikanska revolutionskriget?

Vilket land vann det amerikanska revolutionskriget?

Kriget var inte riktigt vanns av ett land. Det vanns av kolonierna som tillsammans sammanfogas. De inte blir ett land förrän efter kriget var över och sedan sammanfogade att bli Amerikas förenta stater.