Vilket lipoprotein innehåller den högsta andelen kolesterol?

HDL har den högsta andelen av proteiner. LDL har den högsta andelen kolesterol plus cholesteryl estrar. LRP är förkortningen för LDL receptor med protein.