Vilket material används för att göra pluggar och växlar?

lera och fibrer