Vilket organsystem innehåller luftstrupen?

Luftstrupen är luftvägarna i andningsorganen.