Vilket pronomen har du användning för dessa ord Tomas och Susan och ordet ödla vad är svaret?

Vilket pronomen har du användning för dessa ord Tomas och Susan och ordet ödla vad är svaret?

Pronomenet för Tomas är "han" som ämne och "honom" som ett objekt för en mening eller sats.

Pronomenet för Susan är "hon" som ämne och "henne" som ett objekt för en mening eller sats.

Pronomenet för Tomas och Susan är "de" som ämne och "dem" som ett objekt för en mening eller sats.

Exempel:

Tomas är en lärare. Han undervisar i matematik på högstadiet. Jag träffade honom på en lärares konferens.

Susan är en lärare. Hon undervisar matematik på högstadiet. Jag träffade henne på en lärares konferens.

Tomas och Susan är lärare. De undervisar i matematik på högstadiet. Jag träffade dem vid en lärares konferens.

Pronomenet för ödla är "det". Pronomenet för plural, ödlor, är "de" för ämnet och "dem" som ett objekt för en mening eller sats.

Exempel:

Jag såg en ödla, det sprang under din stol.

Hon älskade ödlor på zoo. De fascineras henne och hon vill gå och se dem igen.