Vilket skick är Yellowstone National Park ligger i?

Vilket skick är Yellowstone National Park ligger i?

Yellowstone National Park är mycket stor; Det är främst ligger i Wyoming, med lite i Montana och Idaho.