Vill du investera i obligationer med lång sikt eller kort sikt?

Fråga:

Vill du investera i obligationer med lång sikt eller kort sikt? Nu, vad kan vara ett bättre val i denna ekonomi?


Svar:

Är naturligtvis, som med alla andra bond (bond) också ändras med förändringar i räntor, det är förmodligen på eigende yttrande, om du vill att binda lång och kort. Vi får snart stiger räntorna (inflation) eller fallande (deflation), som är den grundläggande frågan. Med stigande räntor, marknadsvärdet på bond minskar ju längre en bond går fortfarande mer. På Zerobond, detta faktum förstärkt eftersom räntorna inte distribueras men varje läggs till priset på obligationen. Och varför i villkora någonsin obligationer?