Visa sätt som publiken tonen och innehållet olika i specifika exempel på interpersonella och affärsområde kommunikation?

Interpersonell kommunikation är mindre formellt än affärskommunikation. Din publik för mellanmänsklig kommunikation kan vara familj eller vänner. Publiken för affärskommunikation skulle sannolikt vara medarbetare eller en boss. Din ton för mellanmänsklig kommunikation kommer sannolikt att vara informellt. I affärskommunikation, ska din ton alltid vara formell. Innehållet i affärskommunikation bör affärsrelaterade. Interpersonell kommunikation innehåll kan variera. Det kan vara ett e-postmeddelande till en familjemedlem eller vän och skulle innehålla personligt innehåll.