Visar Vyvanse i urin drug skärmen?

Ja, det gör. Vyvanse visas som en amfetamin på en urin drug skärm.