Vissa bakterier lever i rötterna av sojabönor växt få socker från växten och ger kväve till anläggningen?

Ja, en bakterie som kallas rhizobium bor inuti speciella knölar på rötterna av sojabönor och andra baljväxter. Rhizobium kan ta gasformigt kväve från atmosfären och förvandla det till en organisk form, som kan användas av anläggningen. Bakterierna får en säker plats att leva inom anläggningen och anläggningen får kväve från bakterier.