VL avtal. Från 1,8 arbetslösa. Vad händer med VL avtalet?

Fråga:

Min vän tillämpas inte efter utbildningen. Han måste nu betala bidrag från sin egen ficka eller kan du låta avtalet, tills han återhämtar sig arbete? Avtalet ingicks innan 3 år som banken sparande.


Svar:

Han kan (eller derArbeitgeber) betalar inte mer i VL avtalet.

Han är emellertid inte skyldig att.

Om igen fann han ett nytt jobb, kan vännen betala de saknade inlägg att få den fullständiga Coll. (men bara för det aktuella året).

Bör han ett år kontinuerligt arbetslös, han kan balansera premium ofarliga beslutsamhet som.