Föreläsare - skatter, sjukförsäkring och andra

Fråga:
  1. Upp till vilken gräns kan en hemmafru i sjukförsäkringen familj försäkrad har inkomster från föreläsare, utan att falla från familjen försäkring?

  2. Hur är den skattemässiga behandlingen när denna föreläsare inkomst är den enda inkomsten av hemmafru?

  3. Det finns andra "överraskningar", som du bör ha i åtanke, till exempel när moms?

  4. Har du ett tips på litteratur i ämnet?


Svar:

För att besvara denna fråga, måste det vara känt vad är instruktör. Det är som under punkt 3 till en aktivitet, punkt. 26 ITA (paketet praktiken Manager) eller inte?

Så Lägg till frågan till följande punkter:

Vem är föreläsningarna? Är vad föreläsningarna? Vilken rättslig form är viktigaste (välgörenhetsorganisationer eller inte, enskilda, juridisk person, Corporation allmänheten.) Rätt)?