Äktenskapsförord

Fråga:

Hej, om man vill ingå ett äktenskap kontrakt några fråga. (1) måste de finansiella rapporterna vara obligatoriskt på en notarie? (2) råd för hur du designat detta kontrakt / vilka alternativ finns det, där du får det bästa: notarius publicus eller advokat? Där är skillnaderna i två?

Också som praktiska tips i området Munich - är jag tacksam mot Rosenheim.


Svar:

Eftersom endast notarien kan NOTARIELL, kunde själv sparas pengar alltså, anförtrodde du bara honom ensam med innehållet i äktenskapsförord. Advokaten, avgifterna bör vara ännu mycket högre. Å andra sidan, skulle detta ha fördelen om han också instrueras att han uppfattar strikt endast dina intressen.