Ändringar av residence med dubbel ekonomisk förvaltning

Fråga:

Jag har en fråga om ändringar av bostad med dubbel hushållning: min tidigare hyresvärd på service huvudkontor meddelade min lägenhet för brådskande renovering. Så var jag tvungen att ta en ny lägenhet. FA identifierar inte kostnaderna för att flytta, eftersom flytten inte var officiella orsakerna - även om de flyttades på grund av uppsägning av hyresvärden och min anställningsförhållande upprätthålls. Är detta motiverat?


Svar:

Jag tror det, eftersom flytten av mer privat karaktär och inte av arbetsgivaren utan av hyresvärden var ordnad. Det kommer du få ett dåligt kort. Men se till att gå, prata med en revisor om det.