Ansöker om ett kreditkort - därför får en fråga, hur länge jag lever på mitt hem?

Fråga:

Om du vill ansöka om ett kreditkort på Hanseatic banken, uppmanas du att välja hur länge du bor i hans bostad. Att ge sin adress och frågar sedan: "det bor mer än 2 år?". Varför gör ni detta? Vad du vill fråga från det?


Svar:

Ju mer du rör, desto högre är sannolikheten att du inte kan betala sitt lån eller kommer statistiskt. Vad har med "fast", "orolig själ", "Tillförlitlighet", och så vidare att göra.