Är 30 år student, men ett yrke är varför arbetet pension nekas?

Fråga:

I 30 år arbetar jag som student på sjukhuset, kan jag inte längre göra det tunga arbetet och tycker pensionering. Du har skrivit till mig att jag kan få ingen förtidspension, men varför bara? Är för 30 år i yrket, har en ettårig utbildning - och arbete-av den långa erfarenheten mer som en sjuksköterska. Har du några råd, vad jag kunde göra? Eftersom funktionshindret tycker jag passar att komma in i förtidspension.


Svar:

För att få en sjukpension, du måste har en utbildad professionell (3jährige träning), också för närvarande utövar det – och sedan hälsa tillgångar måste tas bort så långt, du kan utöva yrket mindre än hälften av den normala arbetstiden. Visst, det är en klar preferens för personer med yrkesutbildning, utan även yrkesmässig funktionshindret livräntor avskaffades, det finns bara ett skyddssystem för personer som är födda före 1961. Men du kan prova det, eftersom det finns också nya rättsliga pension på grund av nedsatt arbetsförmåga, och en full invaliditetspension (om du kan arbeta endast under 3 timmar) eller en partiell förtidspension (om du kan arbeta med ca 3 h, men under 6 h dagligen). Ge det en chans.