Är Bhutan en stat?

Är Bhutan en stat?

Nej, det är ett land.