Är boken käre john fiktion eller icke fiktion?

Är boken käre john fiktion eller icke fiktion?

Dear John är fiction.