Är den big banken seriösa?

Fråga:

Tror du att estniska stora banken för allvarliga? De erbjuder ganska bra räntor och är medlemmar i estniska form av insättning-kassan. Även om dess namn lovar... naturligtvis inte bara ärlighet


Svar:

Varför har det att vara den stora banken. Omklassificerat på grund av en halv procent och den ännu mer. Förutom dagligen är pengar värden inlåning med fast löptid. Det är helt obegripligt för mig. Eftersom många människor är oroliga för euron, rädsla för en kollaps av Europas och rädslan för inflation och de investeras i inlåning med fast löptid. Med tanke på dessa frågor är inte i pengar utan i materiella tillgångar investeras