Är insättning utförandet av de inskränkt partnerna att likställa med kvittning mot borgenärer?

Fråga:

En partner kan företaget borgenärer, såvitt jag vet, så länge han inte nådde sin insättning. Kan han vända de obegränsat ansvariga delägarna därmed som han var skyldig företaget insättning krav har förklarat kvittning mot en annan fordringsägare av företag med en personlig genkäromål i höjden av honom?


Svar:

Nej, det skulle vara gynnade borgenären nation.

Depositionen betalas till bolaget.

Men aktieägaren kan ändå inte obegränsad, men alltid bara upp till beloppet som registreras i handelsregistret.