Är Moldavien nära till Rumänien?

Är Moldavien nära till Rumänien?

Ja