Är muskot giftig?

Är muskot giftig?

Muskot är inte giftiga för människor när konsumeras i normala mängder. Det är en krydda som är utsäde av muskot träd, en tropisk vintergröna som växer på öar som krydda. Frukten från trädet producerar mace som är marken från torkade fibrösa kött av frukten och muskot utsäde som används hela eller malda.

Muskot innehåller ett narkotiskt medel kallas myristicin. I stora doser (en fullständig tesked av marken muskot eller 1-3 hela muskotnötter) samtidigt, muskot kan vara giftiga eller ens hallucinogena och orsaka illamående, kräkningar och cirkulatorisk kollaps.

Muskot är giftiga för hundar. Även små doser kan orsaka darrningar, kramper och centrala nervsystemet skador.