Vad tycker du om att fastställa en tysk dålig Bank för giftiga tillgångar?

Fråga:

Vad tycker du experter här, genom att upprätta en tysk dålig Bank för så kallade giftiga värdepapper?


Svar:

Är från tabellen. blir det inget.

Stienbrück är mot det, lärarna är emot ens Bank omvänd bandet.

Att jag det skulle hålla för ingen bra idé är då helt irrelevant här.