Är Paranormal Activity fiction eller facklitteratur?

Är Paranormal Activity fiction eller facklitteratur?

paranormal aktivitet är facklitteratur. de har skådespelare spelar delar fro dem.