Är vaccin mot lunginflammation samma som vaccinet pneumokocker?

Lunginflammation är en medicinsk sjukdom (en infektion i lungorna) orsakas av en mängd olika patogener (bakterier, virus, svampar). Pneumokocker (fullständigt namn Streptococcus Pneumoniae) är en bakterie och en vanlig orsak till lunginflammation. Därför förhindrar vaccination mot pneumokocker vissa, men inte alla lunginflammationer.