Är White Fang av Jack London en realistisk fiktion?

Är White Fang av Jack London en realistisk fiktion?

Ja, det är mycket realistisk. Det finns ingen talande djur och att boken bör klassas R.