Att fixa på slutna fonder vid dödsfall, om det finns en gemenskap av arvingar på den

Fråga:

Du kan lösa stängda fonder stängda fonder vid döden / sälja, om gemenskapen av arvingar skulle vilja ha pengar. Hur gör man?


Svar:

Ja, det är möjligt. Du kan oftast bara sluta fonden, men måste hitta en köpare. Beroende på vilka medel är det få bud på andrahandsmarknaden (via specialiserade tjänstemän eller handelsplattformar).

Det är lämpligt, om en agent bestäms, fungerar som kontaktperson för köparen och överförde medel innan du försöker sälja till gemenskapen av arvingar. Att klargöra detta i upptakten till förhindra förseningar i den senare försäljning.