Att komma in i efterskott, om den överstiger betalning?

Fråga:

En vän fick från en hantverkare generöst donerat en betalning i slutet av månaden December. Förmodligen han hålla inte detta datum men också och skulle vilja veta från dig om han omedelbart därefter faller i efterskott, vad han vill undvika. Slutligen kan han betala stora summan ändå, till 14.01.2011. Vet du? Om det behövs, han skulle spela in en Zwischenkredit.


Svar:

Om endast en betalning målet överskrids, en fördröjning är inte så min åsikt ännu. För det måste redan vissa Kommandotolken. I ditt fall, betalningen innebär endast, som skall ange för betalningen. Därför bör du göra betalningen endast från 1 januari 2011. Du får inte så i standard.