Barn och ålder

Fråga:

Jag betalade BafögAnteile för många år på min nu 28 år gammal dotter; Hur länge måste jag betala eftersom - nu även pensionärer-? BAföG begär betalning för 2011 u Office Hamburg, 2012


Svar:

Jag betalade BafögAnteile för många år på min nu 28 år gammal dotter; ...

Jag tror detta är uteslutet. Endast staten betalar BAföG.

Jag antar du har betalat underhåll och vägleder dig om beslut som främjande. Eller?

BAföG begär betalning för 2011 u Office Hamburg, 2012

Direkt från dig? Om din dotter?

Tyvärr, men det är svårt att svara på frågan. Det är inte ens klart om det är att främja lagstiftning eller underhållsbidrag.

En BAföG anmälan (första) är en ren marknadsföring beräkning beslut, som betalar inkomsten av föräldrarna enligt bestämmelserna i BAföG och inte i civillagen. Huruvida och i vilken utsträckning en pappa gör underhåll eller skulle behöva bidra, är fortfarande på jakt efter den tyska civillagen.

Om här ett förskott prestanda på grund av "otillräcklig" keep, skickas BAföG efter avsnitt 36 som igen tar du som potentiella gäldenären i spelet kunde, skulle du har att skriva. Sedan kan jag säga mer.

PS är ingen underhåll lag expert, men att en ansökan om underhåll uteslutande beror på åldern, skulle vara nytt för mig.